IZNAJMLJIVANJE

Vršimo najam makazastih i zglobnih platformi za visinske radove.

  • Korpe za rad na visini
  • Platforme za rad na visini
  • Vertikalni lifovi
  • Kamion kran za montažu i podizanje materijala
  • Vakum za podizanje i montažu stakla i fasadnih panela
  • Hvataljke za montažu krovnih panela